_

 

SSAB - Sportski Almanah 2012

Svake godine Sportski savez Beograda izdaje "Sporstki Almanah" u kojem su publikovani svi vrhunski rezultati sportista na teritoriji grada Beograda u prošloj kalendarskoj godini. I ove godine MMA&BJJ akademija "Secutor" je na osnovu ostvojenih medalja imala svoja dva predstavnika. Aleksandar Milicevic i Vukoje Belfort Stesevic

 

_

 

Copyright © 2013. MMA & BJJ akademija "Secutor". Sva prava zadržana.

Logo i Web dizajn: Jovan Milićev