Takmičenja

Renzo Gracie Serbia - Secutor

Dubati / UAE,
Renzo Gracie Serbia - Secutor cover image

Od strane master Renzo Gracie i BJJ Black Beld Daniel Amaral, potpisani su sertifikati kojima se ozvaničavaju crni pojasevi za glavne trenere BJJ & MMA akademije "Secutor" (Jovana i Aleksandra Milićevića). Ovim je ozvaničeno i postojanje afilijacije "Renzo Gracie Serbia - Secutor".