Takmičenja

MOMENTUM 5

Viena-Austria,
MOMENTUM 5 cover image

Ostvareni rezultati tima MMA BJJ Secutor ŠA na takmičenju MOMENTUM 5 – VIENNA OPEN BJJ GI & NO GI:

Vukašin Kunaica – I mesto zlatna medalja – kategorija MEN GI / U12 (10-11) YEARS / KIDS ADVANCED / -42 KG

Veljko Kunaica – II mesto srebrna medalja – MEN GI / U16 (14-15) YEARS / WHITE BELT / -60KG

Ognjen Alfirović – II mesto srebrna medalja – MEN GI / U18 (16-17) YEARS / KIDS ADVANCED / -66KG

Danilo Joksimović – II mesto srebrna medalja – MEN GI / ADULTS / WHITE BELT / -70 KG

Mikica Alfirović – III mesto bronzana medalja – MEN GI / U18 (16-17) YEARS / KIDS ADVANCED / -66KG

Takođe, želimo istaći da smo bili jedini predstavnici naše zemlje Srbije, od 17 zemalja učesnica ( Austrija, Nemačka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, BiH, Brazil, Kurdistan… i dr.) i zauzeli smo visoko 4. mesto.

Kao klub MMA BJJ Secutor ŠA i afilijacija akademije Renzo Gracie – Secutor Academy – Beograd, zauzeli smo takođe visoko 7. mesto od 31 akademije koje su nastupile.

Svim takmičarima čestitamo !